Hoàng hôn

Thế giới này rất tàn nhẫn... nhưng dù vậy, anh vẫn toàn vẹn yêu em! [st_11] [img]https://i...
Yakito Chưa xác định
228
Tôi sợ cuộc sống, một cuộc sống vô vọng và vô vọng, tôi sợ một ngày tôi mất đi nhiệt huyết với cuộc sống, một ngày những kỳ vọng của tôi sẽ bị thực tế xóa sổ, tôi sợ một ngày nào đó tôi sẽ thực sự chấp nhận một sự bình thường như vậy. ...

Cuộc đời vô vọng!

Con người của tôi

Khi tôi trở lại năm nay, khuôn mặt của tôi thường vô cảm, và tôi thiếu phản ứng với một số kích thíc...
Yakito Tâm sự & Cảm xúc
101